Tag Archive | "Zafri Khan"

Garama Garam Machli


*ing:- Iftikhar Thakur, Zafri Khan, Amanat Chan, Khushboo, Sardar Kamal, Amanullah, Tariq Tedi, Asif Iqbal, Afreen Khan, Komal Naz, Mahwish Shaukat, Tehreem

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Naach


*ing:- Iftikhar Thakur, Naseem Viki, Nasir Chinyoti, Amanat Chan, Zafri Khan, Khushboo, Tariq Tedi, Mahwish Shaukat, Shumaila Naeem

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Chamiya


*ing:- Iftikhar Thakur, Zafri Khan, Nasir Chinyoti, Tariq Tedi, Khushboo, Asif Iqbal, Mahwish, Sardar Kamal, Gulfaam, Komal Naz

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Shaukeen Aashiq


*ing:- Zafri Khan, Akram Udas, Khushboo, Mahnoor, Tahir Naushad, Amanat Chan, Naseem Viki, Komal Naz, Abida Sheikh, Afzal Bobby, Amanullah

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Mera Sultan


*ing:- Iftikhar Thakur, Amanullah, Zafri Khan, Sajan Abbas, Madiha Shah, Amanat Chan, Sardar Kamal, Tahir Naushad, Asif Iqbal

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Papa in Sayapa Part 3


*ing:- Iftikhar Thakur, Nasir Chinyoti, Naseem Viki, Mahnoor, Zafri Khan, Deedar, Tariq Taddi, Nida Choudhary., Wardah, Sardar Kamal, Komal Naz, Tahir Naushad, Asif Iqbal

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Pathola


*ing:- Iftikhar Thakur, Zafri Khan, Megha, Khushboo, Naseem Viki, Akram Udas, Talat Qadir, Sardar Kamal, Komal Naz, Tahir Naushad, Asif Iqbal, Gulfaam

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Makhni


*ing:- Iftikhar Thakur, Zafri Khan, Nasir Chinyoti, Khushboo, Megha, Komal Naz, Asif Iqbal, Tahir Naushad, Saleem Chan, Agha Ali, Sardar Kamal

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Sholaa


*ing:- Iftikhar Thakur, Naseem Viki, Nasir Chinyoti, Zafri Khan, Sardar Kamal, Tariq Tedi, Amanullah, Khushboo, Asif Iqbal, Tahir Naushaad

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Mithee


*ing:- Naseem Viki, Amanat Chan, Zafri Khan, Khushboo, Mahnoor, Akram Udaas, Sardar Kamal, Komal Naz, Shoukat Ali, Honey Albela, Saleem Chan

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Silky


*ing:- Iftikhar Thakur, Zafri Khan, Amanat Chan, Nasir Chinyoti, Khushboo, Megha, Komal Naz, Asif Iqbal, Amanat Chan, Ali Naz, Nadeem Hassan, Abid Ch.

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Thakur James Bond


*ing:- Iftikhar Thakur, Zafri Khan, Tahir Naushad, Asif Iqbal, Mahnoor, Komal Naz, Abid Charlie, Honey Albela, Khushboo, Abid Kodu

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Page 1 of 1312345...10...Last »