Tag Archive | "Zafri Khan"

Pathola


*ing:- Iftikhar Thakur, Zafri Khan, Megha, Khushboo, Naseem Viki, Akram Udas, Talat Qadir, Sardar Kamal, Komal Naz, Tahir Naushad, Asif Iqbal, Gulfaam

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Makhni


*ing:- Iftikhar Thakur, Zafri Khan, Nasir Chinyoti, Khushboo, Megha, Komal Naz, Asif Iqbal, Tahir Naushad, Saleem Chan, Agha Ali, Sardar Kamal

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Sholaa


*ing:- Iftikhar Thakur, Naseem Viki, Nasir Chinyoti, Zafri Khan, Sardar Kamal, Tariq Tedi, Amanullah, Khushboo, Asif Iqbal, Tahir Naushaad

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Mithee


*ing:- Naseem Viki, Amanat Chan, Zafri Khan, Khushboo, Mahnoor, Akram Udaas, Sardar Kamal, Komal Naz, Shoukat Ali, Honey Albela, Saleem Chan

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Silky


*ing:- Iftikhar Thakur, Zafri Khan, Amanat Chan, Nasir Chinyoti, Khushboo, Megha, Komal Naz, Asif Iqbal, Amanat Chan, Ali Naz, Nadeem Hassan, Abid Ch.

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Thakur James Bond


*ing:- Iftikhar Thakur, Zafri Khan, Tahir Naushad, Asif Iqbal, Mahnoor, Komal Naz, Abid Charlie, Honey Albela, Khushboo, Abid Kodu

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Kamli


*ing:- Iftikhar Thakur, Zafri Khan, Naseem Viki, Tahir Naushad, Sajan Abbas, Saima Khan, Sardar Kamal, Asif Iqbal, Mahnoor, Komal Naz, Abida Baig, Arshad

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Mirchi


*ing:- Naseem Viki, Iftikhar Thakur, Zafri Khan, Tahir Naushad, Asif Iqbal, Abid Charlie, Komal Naz, Mahnoor, Erum Qureshi, Abida Baig, Haneef

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Barfi


*ing:- Zafri Khan, Khushboo, Amanat Chan, Sajan Abbas, Asif Iqbal, Sardar Kamal, Tahir Naushad, Komal Naz, Mahnoor, Erum Hasan, Laiba Kashif, Nida Choudary

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Kamli Tay Malang


*ing:- Zafri Khan, Iftikhar Thakur, Nasir Chinyoti, Sajan Abbas, Tahir Naushad, Asif Iqbal, Khushboo, Mahnoor, Kubra Malik, Murtaza Dogar, Komal Naz, Anjuman Shehzadi

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Chuski


*ing:- Iftikhar Thakur, Naseem Viki, Nasir Chinyoti, Zafri Khan, Amanat Chan, Sajan Abbas, Agha Majid, Tahir Naushad, Deedar, Mahnoor, Komal Naz, Mehwish

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Aivin Aivin


*ing:- Iftikhar Thakur, Zafri Khan, Naseem Viki, Nasir Chinyoti, Tariq Tedi, Amanullah, Asif Iqbal, Sardar Kamal, Saima Khan, Mahnoor, Komal Naz, Abid Charlie, Gulfaam, Tahir Naushad

Posted in Punjabi Stage DramasComments (0)

Page 1 of 1212345...10...Last »